Pineapple

- khương

♦ Phiên âm: (qiāng)

♦ Bộ thủ: Dương ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Chỉ tộc Khương ở phía tây bắc Trung Quốc, còn gọi là Tây Nhung 西.
♦(Danh) Con thú khương, thuộc khoa hươu, hoẵng, lông ngắn màu vàng sẫm, sống ở miền núi, ăn cỏ hoang, lá non.
♦(Danh) Họ Khương.
♦(Trợ) Mở đầu câu. ◇Khuất Nguyên : Khương nội thứ kỉ dĩ lượng nhân hề (Li tao ) Tự khoan thứ cho mình mà khoan thứ cho người.

: qiāng
1. 西
2.
3. :“”。
4. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 作反鞋头内里车万能貪圖雄文