- tội

♦ Phiên âm: (zuì)

♦ Bộ thủ: Võng ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Lỗi lầm. ◎Như: tương công thục tội đem công chuộc lỗi. ◇Sử Kí 史記: Thử thiên chi vong ngã, phi chiến chi tội dã , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Đây là trời bỏ ta, chứ không phải lỗi tại ta đánh không giỏi.
♦(Danh) Hành vi phạm pháp, việc làm trái luật pháp. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Thủ ngã hồi kinh vấn tội (Đệ nhất hồi ) Bắt ta về kinh hỏi tội.
♦(Danh) Nỗi khổ. ◎Như: bài tội chịu khổ, thụ bất liễu giá cá tội chịu không nổi cái ách đó.
♦(Danh) Hình phạt. ◇Sử Kí 史記: Sát nhân giả tử, thương nhân cập đạo để tội , (Cao Tổ bản kỉ ) Ai giết người thì phải chết, làm người bị thương và ăn trộm thì chịu hình phạt.
♦(Động) Lên án, trách cứ. ◎Như: quái tội quở trách. ◇Tả truyện : Vũ, Thang tội kỉ , (Trang Công thập nhất niên ) Vua Vũ, vua Thang tự trách lỗi mình.

: zuì
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: 家嚴后窗筆談