Pineapple

- võng

♦ Phiên âm: (wǎng)

♦ Bộ thủ: Võng ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Ngày xưa dùng như chữ võng .
♦§ Giản thể của chữ .

: ()wǎng
1. , 线
2. 西
3.
4.
5.


Vừa được xem: 魂不附體齒輪加工機床霉雨假使手紙开发行政课