- ải

♦ Phiên âm: (yì)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()yì


    沒有相關
Vừa được xem: 不倒翁公备現在