- li

♦ Phiên âm: (lí)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()lí


    沒有相關
Vừa được xem: 彩色纸違拗納罕卵子雞巴耳鳴支費基業