- biên

♦ Phiên âm: (biān, biàn)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()biān
1. 西
2. ,
3. , , 广
4.
5.
6.


    沒有相關
Vừa được xem: 国葬æ‹œ杜甫