- chuế, chuyết, xuyết

♦ Phiên âm: (zhuì, chuò)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()zhuì
1.
2.
3.


    沒有相關
Vừa được xem: