Pineapple

绿 - lục

♦ Phiên âm: (lǜ, lù)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

绿 chữ có nhiều âm đọc:
, 绿: ()lǜ
绿绿绿绿绿绿绿绿绿
, 绿: ()lù
绿绿


Vừa được xem: 绿姐丈记号齿