Pineapple

- tống, tông

♦ Phiên âm: (zòng, zōng)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()zōng

, : ()zèng
线


Vừa được xem: 压后帮历史影片厂长厂卡卻行利比亚卻步利市利己