Pineapple

- tích

♦ Phiên âm: (jī)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦§ Giản thể của chữ .

: ()jì
1. 线
2. :“?”
3.


    沒有相關
Vừa được xem: