Pineapple

- kế

♦ Phiên âm: (jì)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()jì


Vừa được xem: 踢皮球酌奪香噴噴觀風