Pineapple

- cấp

♦ Phiên âm: (gěi, jǐ)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()gěi
1.
2.
3.
4.
5.
, : ()jǐ
1.
2.
3.


Vừa được xem: 親征初春來著