Pineapple

- kết

♦ Phiên âm: (jié, jiē, nb)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()jié
1.
2.
3.
4.
5.
, : ()jiē


Vừa được xem: 背景