Pineapple

- thân

♦ Phiên âm: (shēn)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()shēn
1.
2. ,


    沒有相關