Pineapple

- chỉ

♦ Phiên âm: (zhǐ)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()zhǐ
1. , ,
2. ,


Vừa được xem: 英杰