Pineapple

- túng, tổng, tung

♦ Phiên âm: (zòng, zǒng)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()zòng
1.
2.
3.
4. 使使
5.
6.
7. ”。
, : ()zǒng
:“”。


Vừa được xem: 圖籍彩色粉筆寄籍