- thuần, chuẩn, đồn, truy

♦ Phiên âm: (chún, quán)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()chún
1.
2. :“:‘’”。
3.
4.


Vừa được xem: 代售代名詞代償代位权仙鶴仙鶴草仙逝公所仙筆