Pineapple

- cấp

♦ Phiên âm: (jí)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()jí
1.
2.
3.
4.
5. ,


Vừa được xem: