Pineapple

- hồng

♦ Phiên âm: (hóng, hōng)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()hóng
1.
2.
3.
4.
5.
6.
, : ()gōng
”,, ,


Vừa được xem: 屯兵