Pineapple

- huyền, huyện

♦ Phiên âm: (xiàn, xuán)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 16

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Treo. § Cùng nghĩa với huyền .
♦Một âm là huyện. (Danh) Huyện. § Tần Thủy Hoàng bỏ phép phong kiến mà chia nước thành quận và huyện, vì thế nên đời sau cũng theo đó mà chia mỗi tỉnh ra nhiều huyện.

chữ có nhiều âm đọc:
, : xiàn
1. , , , ,
2.
, : xuán
”。


Vừa được xem: 地震保险ä¹±左不過