- đoạn

♦ Phiên âm: (duàn)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Đoạn (dệt bằng tơ). Có thứ đoạn hoa, có thứ đoạn trơn. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Ngoại diện xuyên trứ thanh đoạn hôi thử quái 穿 (Đệ ngũ thập nhất hồi) Ngoài khoác áo da chuột đen trong lót đoạn xanh.

: duàn
xem “”。


Vừa được xem: 內兄弟砂糖境內������