Pineapple

- phưởng

♦ Phiên âm: (fǎng, bǎng)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) The (lụa dệt mỏng và mịn).
♦(Động) Xe sợi, đánh sợi. ◎Như: phưởng sa kéo sợi. ◇Phù sanh lục kí : Bộc năng thành y, ẩu năng phưởng tích , (Nhàn tình kí thú ) Lão bộc biết may quần áo, bà già biết xe sợi.

: fǎng
xem “”。


Vừa được xem: 一口西遊記