Pineapple

- mịch

♦ Phiên âm: (mì, sī)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Tơ nhỏ.
♦(Danh) Biểu thị độ dài số nhỏ: bằng năm đoạn tơ tằm xếp thành. ◇Thuyết Văn : Mịch, Nam Đường Từ Khải hệ truyện: Nhất tàm sở thổ vi hốt, thập hốt vi ti. Mịch, ngũ hốt dã , : , . , (Mịch bộ ) Đoạn tơ của một con tằm nhả ra gọi là hốt , mười hốt ti . Mịch , bằng năm hốt .

chữ có nhiều âm đọc:
, : mì
1.
2.
3.
4.
, : sī
”。


    沒有相關
Vừa được xem: