- tiêu

♦ Phiên âm: (xiāo, xiǎo)

♦ Bộ thủ: Trúc ()

♦ Số nét: 19

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Ống tiêu, tức là cái sáo thổi dọc. ◇Nguyễn Du : Tiêu cổ đông đông sơ xuất môn (Minh Giang chu phát ) Tiếng tiêu, tiếng trống ầm ĩ lúc mới ra đến cửa (sông).
♦(Danh) Cái đốc cung.

: xiāo
xem “”。


Vừa được xem: 經綸它們芝蘭玉樹科學教育影片