Pineapple

- lam

♦ Phiên âm: (lán)

♦ Bộ thủ: Trúc ()

♦ Số nét: 16

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()lán
1. , ,
2.


Vừa được xem: 舒聲舒服舒暢舒散舒心舒張舒展舒坦舒卷