Pineapple

- tiết

♦ Phiên âm: (jié, jiē)

♦ Bộ thủ: Trúc ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Đốt, lóng (thực vật). ◎Như: tùng tiết đốt thông, trúc tiết đốt tre.
♦(Danh) Khớp xương, đốt xương (động vật). ◎Như: cốt tiết đốt xương, chỉ tiết đốt ngón tay, kích tiết vỗ tay.
♦(Danh) Phần, khúc, đoạn, mạch. ◎Như: chương tiết phần đoạn bài văn, chương sách.
♦(Danh) Phân khu (thời gian, khí hậu). ◎Như: quý tiết mùa trong năm, nhị thập tứ tiết khí hai mươi bốn tiết trong năm: lập xuân , vũ thủy , kinh trập , xuân phân , v.v.
♦(Danh) Sự, việc. ◎Như: chi tiết , tình tiết .
♦(Danh) Ngày lễ, ngày hội (mang ý nghĩa đặc thù: sinh nhật, kỉ niệm, khánh hạ, v.v.). ◎Như: thanh minh tiết tiết thanh minh, trung thu tiết ngày lễ trung thu (rằm tháng tám), thanh niên tiết ngày tuổi trẻ.
♦(Danh) Chí khí, tư cách hợp đạo, đúng lễ. ◎Như: tiết tháo hành vi giữ đúng lễ nghĩa, danh tiết trung nghĩa.
♦(Danh) Lễ nghi. ◎Như: lễ tiết lễ nghi. ◇Luận Ngữ : Trưởng ấu chi tiết, bất khả phế dã , (Vi Tử ) Lễ nghi thứ tự giữa người lớn và trẻ nhỏ, không thể bỏ được.
♦(Danh) Vật làm tin của sứ giả thời xưa. § Thông tiết . ◎Như: phù tiết ấn tín của sứ giả, sứ tiết 使 sứ giả.
♦(Danh) Cái phách (nhạc khí). ◎Như: tiết tấu nhịp điệu.
♦(Danh) Lượng từ: (1) Số giờ giảng học. ◎Như: kim thiên thượng liễu tam tiết khóa hôm nay lên lớp ba tiết (giờ học). (2) Toa xe. ◎Như: giá liệt hỏa xa hữu thập nhị tiết xa sương xe lửa này có mười hai toa. (3) Đoạn, khúc (bài văn, bản nhạc). ◎Như: đệ nhị chương đệ nhất tiết chương hai tiết một.
♦(Danh) Họ Tiết.
♦(Động) Hạn chế, ước thúc. ◎Như: tiết dục hạn chế sinh đẻ, tiết chế ngăn chận.
♦(Động) Kiệm tỉnh, tằn tiện. ◇Luận Ngữ : Tiết dụng nhi ái nhân, sử dân dĩ thì , 使 (Học nhi ) Không lãng phí mà thương người, sai dân làm việc, phải hợp thời vụ.
♦(Hình) Cao ngất. ◇Thi Kinh : Tiết bỉ Nam San, Duy thạch nham nham , (Tiểu nhã , Tiết nam san ) Cao vòi vọi, núi Nam Sơn kia, (Trông lên) chỉ thấy đá lởm chởm.

chữ có nhiều âm đọc:
, : jié
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 調
8.
9.
10,
11. 使使
12. (Danh từ) Họ。
, : jiē
節骨眼兒


Vừa được xem: 今天