- tiêu

♦ Phiên âm: (xiāo, xiǎo)

♦ Bộ thủ: Trúc ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()xiāo
1. ”。
2.


    沒有相關
Vừa được xem: 蔥郁蔥蘢蔥花蔥翠蔥綠蔥白蔥白兒蔗農蔑視