Pineapple

- quản

♦ Phiên âm: (guǎn)

♦ Bộ thủ: Trúc ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Ống sáo, làm bằng tre, có sáu lỗ.
♦(Danh) Chỉ chung các nhạc khí thổi được, như ống sáo, ống tiêu, kèn. ◇Nguyễn Du : Quản huyền nhất biến tạp tân thanh (Thăng Long ) Đàn sáo một loạt thay đổi, chen vào những thanh điệu mới.
♦(Danh) Ống. § Phàm vật gì tròn rỗng giữa đều gọi là quản. ◎Như: huyết quản mạch máu, dĩ quản khuy thiên lấy ống nhòm trời, ý nói chê kẻ kiến thức hẹp hòi. § Ghi chú: Bây giờ ai tự bày ý kiến mình cũng tự nói nhún là quản kiến kiến thức hẹp hòi.
♦(Danh) Mượn chỉ cái bút. ◎Như: ác quản cầm bút, đồng quản quản bút đỏ. § Ghi chú: Quản bút dùng chép sử các đàn bà giỏi, dùng quản đỏ để tỏ cái tấm lòng son, vì thế đồng quản dùng làm lời khen đàn bà giỏi. ◇Thi Kinh : Di ngã đồng quản (Bội phong , Tĩnh nữ ) Tặng cho ta cán bút đỏ.
♦(Danh) Cái khóa, cái then khóa. ◇Tả truyện : Trịnh nhân sử ngã chưởng kì bắc môn chi quản 使 (Hi công tam thập nhị niên ).
♦(Danh) Phép tắc. ◇Tuân Tử : Thánh nhân dã giả, đạo chi quản dã , (Nho hiệu ).
♦(Danh) Họ Quản.
♦(Hình) Hẹp, ít, nhỏ. ◎Như: quản kiến kiến thức hẹp hòi (khiêm từ).
♦(Động) Bao dong, bao quát. ◇Lễ Kí : Nhạc thống hòa, lễ biện dị, lễ nhạc chi thuyết, quản hồ nhân tình hĩ , , , (Nhạc kí ).
♦(Động) Trông coi, đứng đầu. ◎Như: chưởng quản cai quản, quản hạt đứng đầu trông coi.
♦(Động) Câu thúc, gò bó, dạy bảo. ◎Như: quản thúc bắt giữ, ràng buộc. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Can đích ngã quản bất đắc, nhĩ thị ngã đỗ lí điệu xuất lai đích, nan đạo dã bất cảm quản nhĩ bất thành? , , (Đệ ngũ thập cửu hồi) Con nuôi tao không dạy được, chứ mày là con trong bụng đẻ ra, chẳng lẽ tao cũng không dám dạy hay sao?
♦(Động) Đảm nhiệm, phụ trách, trông nom. ◎Như: quản lưỡng cá hài tử trông nom hai đứa trẻ.
♦(Động) Can thiệp, quan hệ. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Khứ bất khứ, quản ngã thập ma sự? , (Đệ nhị thập nhị hồi) Đi hay không đi, liên can gì đến tôi?
♦(Động) Quan tâm đến. ◎Như: biệt quản tha, ngã môn tiên tẩu , đừng bận tâm đến nó, chúng ta đi trước.
♦(Phó) Bảo đảm, chắc chắn. ◇Tây du kí 西遊記: Bệ hạ khoan tâm, vi thần quản tống bệ hạ hoàn dương, trùng đăng Ngọc quan , , (Đệ thập nhất hồi) Bệ hạ yên tâm, hạ thần chắc chắn đưa bệ hạ về cõi trần, lại lên ngôi báu.
♦(Trợ) Dùng kèm theo chữ khiếu : kêu là. ◎Như: đại gia đô quản tha khiếu đại ca mọi người đều kêu anh ta là đại ca.

: guǎn
1.
2. 西线
3.
4.


Vừa được xem: 藏身背景