Pineapple

- giản

♦ Phiên âm: (jiǎn)

♦ Bộ thủ: Trúc ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()jiǎn
1.
2.
3. 便
4.
5. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 逶遲瀘州大曲源遠流長