- trúc

♦ Phiên âm: (zhú, zhù)

♦ Bộ thủ: Trúc ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Tên một nhạc khí. ◇Chiến quốc sách : Cao Tiệm Li kích trúc, Kinh Kha hòa nhi ca , (Yên sách tam ) Cao Tiệm Li gảy đàn trúc, Kinh Kha họa theo mà ca.
♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()zhù
1. :“”。
2.
3. :“”。
4.
, : ()zhú


Vừa được xem: 獨當一面