Pineapple

- lung, lộng

♦ Phiên âm: (lóng, lǒng)

♦ Bộ thủ: Trúc ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()lóng
1. ,
2. ,
3. 西
4. 西
5.
, : ()lǒng
1.
2.
3. ”。


Vừa được xem: 牢籠尾蚴