-

♦ Phiên âm: (pǒ)

♦ Bộ thủ:

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


: pǒ
1. 〔笸箩
2. 〔笸篮

: pǒ
1. 〔笸箩
2. 〔笸篮


Vừa được xem: 摩尔多瓦夤夜鞋身省料貨架子蒲墩兒濕漉漉