Pineapple

- bút

♦ Phiên âm: (bǐ)

♦ Bộ thủ: Trúc ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()bǐ
1. ,
2. , , , ,
3.
4. , ,
5.
6.
7. :“”。


Vừa được xem: