- tiếu

♦ Phiên âm: (xiào)

♦ Bộ thủ: Trúc ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Động) Cười, vui cười. ◇Nguyễn Trãi : Tiếu đàm nhân tại bích vân trung (Đề Yên Tử sơn Hoa Yên tự ) Tiếng người cười nói trong mây biếc.
♦(Động) Cười chê. ◎Như: trào tiếu cười cợt, cợt nhạo, tiếu đàm nói cười (có ý chê bai).

: xiào
1.
2.


Vừa được xem: