- tần

Phiên âm: (qín)
Bộ 115 hòa [5, 10] U+79E6
Ngũ hành: Mộc ()
♦(Danh) Triều đại nhà Tần (248-207, trước T.L.). Tần Thủy Hoàng diệt cả sáu nước thay nhà Chu làm vua gọi là nhà Tần.
♦(Danh) Tên gọi tắt của tỉnh Thiểm Tây 西.
♦(Danh) Họ Tần.
Home | Lastviews: , , , , , , , , .