Pineapple

- chủng, chúng

♦ Phiên âm: (zhǒng, chóng)

♦ Bộ thủ: Hòa ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()zhǒng
1.
2.
3.
4. ,
5.
, : ()zhòng
使
, : chóng
(Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 朗生干打雷,不下雨趨炎附勢大禍臨頭