Pineapple

- thu

♦ Phiên âm: (qiū)

♦ Bộ thủ: Hòa ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Mùa thu. § Theo lịch tây thì từ mồng 8 tháng 8 đến mồng 8 tháng 11 là mùa thu. Theo lịch ta thì từ tháng 7 đến tháng 9 là mùa thu. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Vạn lí bi thu thường tác khách (Đăng cao ) Ở xa muôn dặm, ta thường làm khách thương thu.
♦(Danh) Năm. ◎Như: thiên thu nghìn năm.
♦(Danh) Lúc, buổi. ◎Như: đa sự chi thu lúc đang nhiều việc. ◇Trần Quốc Tuấn : Sanh ư nhiễu nhương chi thu (Dụ chư bì tướng hịch văn ) Sinh ra phải thời loạn lạc.
♦(Danh) Họ Thu.
♦(Hình) Tỉ dụ già cỗi. ◇Lục Du : Tam thập niên lai chân nhất mộng, kham sầu. Khách lộ tiêu tiêu lưỡng tấn thu , . (Tảo tuế nhập Hoàng Châu từ ) Ba mươi năm nay thật là một giấc mơ, chịu đựng buồn rầu. Khách trên đường phơ phơ hai mấn tóc cằn.

: ()qiū
1.
2.
3.
4.
5. (Danh từ) Họ。
6. ”。


Vừa được xem: