Pineapple

- vũ

♦ Phiên âm: (yǔ)

♦ Bộ thủ: Nhựu ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Danh) Vua nhà Hạ .
♦(Danh) Họ .

: yǔ
1.
2. (Danh từ) Họ。


    沒有相關
Vừa được xem: 櫛風沐雨