- tế, sái

♦ Phiên âm: (jì, zhài)

♦ Bộ thủ: Thị ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Cúng bái quỷ thần. ◎Như: tế thần cúng thần, tế thiên tế trời.
♦(Động) Viếng, truy điệu (người đã chết). ◎Như: tế liệt sĩ truy điệu liệt sĩ. ◇Trang Tử : Tham đắc vong thân, bất cố phụ mẫu huynh đệ, bất tế tiên tổ , , (Đạo Chích ) Tham được quên cả thân thích, không đoái hoài cha mẹ anh em, không cúng giỗ tổ tiên. ◇Trương Tịch : Dục tế nghi quân tại, Thiên nhai tiếu thử thì , (Một phiền cố nhân ) Muốn làm lễ điếu, (nhưng) ngờ chàng còn sống, Ở bên trời đang cười lúc này.
♦(Động) Niệm chú để thì hành phép báu (thường dùng trong tiểu thuyết cổ).
♦(Danh) Nghi thức lễ bái. ◎Như: gia tế nghi thức lễ bái ở trong nhà.
♦Một âm là sái. (Danh) Tên nước cổ đời nhà Chu, nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
♦(Danh) Họ Sái.

chữ có nhiều âm đọc:
, : jì
1. ,
2.
3. 使
, : zhài
(Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 椿萱èµ’