Pineapple

- lễ

♦ Phiên âm: (lǐ)

♦ Bộ thủ: Thị ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Cũng như chữ lễ .
♦Giản thể của chữ .

: ()lǐ
1.
2.
3.
4. ,
5. ,《
6. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 困獸猶斗搬石頭砸自己的腳硃砂手眼觀眾