Pineapple

- chuyên

♦ Phiên âm: (zhuān, tuán)

♦ Bộ thủ: Thạch ()

♦ Số nét: 16

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Gạch nung (vật liệu xây cất). § Cũng viết là chuyên .
♦(Danh) Vật thể có hình như viên gạch. ◎Như: trà chuyên bánh trà (trà nén thành miếng), kim chuyên thỏi vàng, đỉnh vàng.

: zhuān
xem “”。


Vừa được xem: 烏油油烏拉草灌米湯溫度計測角器淡水魚洋鬼子洋繡球冷氣