Pineapple

- bích

♦ Phiên âm: (bì)

♦ Bộ thủ: Thạch ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Danh) Ngọc bích (màu xanh lục).
♦(Hình) Xanh, xanh biếc. ◎Như: xuân thảo bích sắc sắc cỏ xuân xanh biếc. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Thục giang thủy bích Thục san thanh, Thánh chủ triêu triêu mộ mộ tình , (Trường hận ca ) Nước sông Thục biếc, núi Thục xanh, Tình quân vương khắc khoải sớm chiều.

: bì
1. 绿
2. 绿绿


Vừa được xem: 366178