Pineapple

- oản

♦ Phiên âm: (wǎn)

♦ Bộ thủ: Thạch ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Chén, bát. § Tục dùng như chữ oản . ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Mỗi nhân khiết liễu thập sổ oản tửu (Đệ nhị hồi) Mỗi người uống mười mấy bát rượu.

: wǎn
1.
2. 西


Vừa được xem: 湊攏鬼計多端象煞有介事大漢極端班配光照