Pineapple

- xác

♦ Phiên âm: (què)

♦ Bộ thủ: Thạch ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Cũng như chữ xác .
♦Giản thể của chữ .

: ()què
1.
2.


Vừa được xem: 隔心車駕茶蓬县怎么樣