- chu

♦ Phiên âm: (zhū)

♦ Bộ thủ: Thạch ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) § Xem chu sa .

: zhū
xem “”。


Vừa được xem: 雄赳赳砂布木船運動神經田徑賽滂沛