Pineapple

- mã

♦ Phiên âm: (mǎ)

♦ Bộ thủ: Thạch ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()mǎ
1.
2.
3.
4. 0.9144
5.
6. ”,


Vừa được xem: 陣亡眉胃气,胀气蜜色晃悠零食