- kiểu

♦ Phiên âm: (jiǎo, jiáo)

♦ Bộ thủ: Thỉ ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()jiǎo
1.
2.
3.
4. (Danh từ) Họ。
, : ()jiáo
矫情”,。


Vừa được xem: 公憤公心公强县公幹公布公寓旅馆在室公室公安