Pineapple

- tiệp

♦ Phiên âm: (jié, shè)

♦ Bộ thủ: Mục ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Lông mi. § Cũng gọi là tiệp mao . ◎Như: mục bất giao tiệp không chợp mắt, bách tại mi tiệp cấp bách, gấp rút (sự tình như lông mày với lông mi sát gần nhau).

: jié
1.
2. :“。”


Vừa được xem: 梁園該總第一手材料