- chúng

♦ Phiên âm: (zhòng)

♦ Bộ thủ: Mục ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Đông, nhiều. ◎Như: chúng sinh các loài có sống có chết, có cảm giác, chúng hoạn các bệnh tật. ◇Vương An Thạch : Phù di dĩ cận, tắc du giả chúng; hiểm dĩ viễn, tắc chí giả thiểu , ; , (Du Bao Thiền Sơn kí ) Chỗ phẳng mà gần thì kẻ đến chơi nhiều; chỗ hiểm mà xa thì người đến chơi ít.
♦(Hình) Thường, bình phàm, phổ thông. ◇Khuất Nguyên : Chúng nhân giai túy ngã độc tỉnh (Ngư phủ ) Người đời đều say, riêng mình ta tỉnh.
♦(Danh) Mọi người, nhiều vật, nhiều sự vật. ◎Như: quần chúng mọi người, quan chúng khán giả. ◇Tả truyện : Chúng bạn thân li, nan dĩ tể hĩ , (Ẩn công tứ niên ) Mọi người phản lại, người thân chia lìa, khó mà nên thay.

: zhòng
1.
2.


Vừa được xem: