- mục

Phiên âm: (mù)
Bộ 109 mục [0, 5] U+76EE
Ngũ hành: Thủy ()
♦(Danh) Con mắt. ◎Như: nhĩ thông mục minh tai thính mắt sáng, ngư mục hỗn châu mắt cá làm giả (lẫn lộn) với ngọc.
♦(Danh) Điều khoản, phần, hạng. ◎Như: khoa thi chia ra từng hạng, loại gọi là khoa mục . ◇Luận Ngữ : Nhan Uyên vấn nhân, tử viết: Khắc kỉ phục lễ vi nhân, (...). Nhan Uyên viết: Thỉnh vấn kì mục , : , (...). : (Nhan Uyên ) Nhan Uyên hỏi về đức nhân. Khổng Tử đáp: Khắc kỉ mà trở vể lễ thì là nhân, (...). Nhan Uyên hỏi: Xin hỏi về những điều khoản (để thực hành).
♦(Danh) Chia từng ngăn như trong cái lưới, ngoài giường lưới gọi là cương , những mắt dây nhỏ gọi là mục . Nói ví dụ về sự lớn nhỏ cùng ràng buộc nhau gọi là hoành cương tế mục .
♦(Danh) Bảng liệt kê các phần, các điều trong sách vở, tài liệu cho tiện việc tra cứu. ◎Như: thư mục bảng liệt kê các tên sách, mục lục bảng ghi các chương, tiết, đề tài có trong sách.
♦(Danh) Danh xưng, tiêu đề. ◎Như: danh mục tên gọi, đề mục đầu đề.
♦(Danh) Thủ lĩnh, người cầm đầu. ◎Như: đầu mục người đứng đầu, lãnh đạo.
♦(Danh) Chỗ tinh thần thiết yếu.
♦(Động) Nhìn, nhìn chăm chú. ◎Như: cực mục nhìn mút mắt, nhìn xa tít tắp. ◇Cao Bá Quát : Cực mục vân man man (Đạo phùng ngạ phu ) Nhìn mút mắt mây mênh mang.
♦(Động) Coi, coi là, khen là. ◎Như: mục chi vi thần phẩm khen là cái phẩm thần, coi là quý lạ.
Home | Lastviews: , , , , , , , , .